1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Wskazówki ogólne

Niniejsze wskazówki zawierają uproszczony opis tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z pomocą których można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych przytoczonym pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej odpowiada właściciel strony, którego dane kontaktowe można znaleźć w wizytówce (impressum) na niniejszej stronie internetowej.

Jak gromadzimy dane?

Dane gromadzimy między innymi dzięki temu, że Państwo nam je przekazują. Mogą to być np. dane, które uzupełniają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zapisywane automatycznie przez system IT podczas odwiedzin na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie, gdy tylko nasza strona zostanie otwarta.

W jakim celu wykorzystujemy te dane?

Część danych jest gromadzona, aby zapewnić bezbłędne działanie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi osobowymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania nieodpłatnie informacji dotyczącej pochodzenia swoich danych osobowych, ich odbiorcy i celu, w jakim zostały zapisane. Ponadto mają Państwo prawo do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. Wszelkie pytania, zarówno dotyczące tej kwestii, jak i inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych, można w każdej chwili kierować do nas pod podany w impressum adres. Przysługuje Państwu ponadto prawo do złożenia skargi do właściwej instytucji nadzorczej.

Narzędzia do analizy i narzędzia firm zewnętrznych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowania na stronie mogą zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim z użyciem plików cookie oraz programów do analizy. Analiza Państwa zachowań podczas wizyty na stronie internetowej ma z reguły charakter anonimowy; dane zachowanie na stronie internetowej nie może zostać przypisane do Państwa. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na analizę lub zapobiec jej poprzez rezygnację z użycia określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na analizę. Informacje na temat możliwości złożenia sprzeciwu można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. OGÓLNE WSKAZÓWKI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA

Ochrona danych

Właściciele tych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktowane są z zachowaniem poufności i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony gromadzone są rożne dane osobowe. Dane osobowe, to dane, z pomocą których można Państwa zidentyfikować. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wyjaśniamy, jakie dane są przez nas gromadzone i do czego są wykorzystywane. Wyjaśniamy także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Należy pamiętać, że transfer danych w Internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Wskazówki dotyczące podmiotów odpowiedzialnych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Baust & Co. GmbH
Materialflusssysteme
Kurfürstenweg 24
40764 Langenfeld, Niemcy
Telefon: +49(0)2173 – 27090
e-mail: mail@baust.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak np. nazwisko, adres e-mail itp.).

Odwołanie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych jedynie za jednoznaczną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę. Wystarczy jedynie przekazanie nieformalnego powiadomienia drogą e-mailową. Legalność przetwarzania danych do momentu odwołania udzielonej zgody pozostaje przez to odwołanie nienaruszona.

Prawo do złożenia skargi do właściwej instytucji nadzorczej

W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwej instytucji nadzorczej. Właściwą instytucją nadzorczą w kwestii ochrony danych osobowych jest pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Listę pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do tego, aby zażądać przekazania danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub automatycznie, realizując umowę, sobie lub osobom trzecim w powszechnie stosowanym i odczytywanym maszynowo formacie. Jeżeli żądają Państwo przekazania danych bezpośrednio do innych pomiotów odpowiedzialnych, następuje to tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Informacja, blokowanie, usunięcie

W ramach obowiązujących zapisów ustawowych w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorców, a także celów, w jakich te dane są przetwarzane, oraz ewentualnie prawo do ich skorygowania, zablokowania dostępu do nich lub ich usunięcia. Wszelkie pytania dotyczące zarówno tej kwestii, jak i inne pytania dotyczące danych osobowych można w każdej chwili kierować pod podany w impressum adres.

Sprzeciw wobec mailingu reklamowego

Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystania opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczania impressum danych kontaktowych do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, chyba że wyraźnie o nie poproszono. Właściciele tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do skorzystania ze środków prawnych w przypadku niezamówionej wysyłki informacji reklamowych, np. spamu e-mailowego.

3. GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki cookie

Strony internetowe używają częściowo tzw. plików cookie. Pliki cookie nie powodują na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przesyłane są do Państwa komputera i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. sesyjne pliki cookie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Państwa. Te pliki umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnych wizytach na stronie.

Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała o użyciu plików cookie i zezwalała na ich użycie jedynie w pojedynczych przypadkach, aby możliwa była akceptacja plików cookie tylko w określonych przypadkach, lub aby całkowicie wykluczyć ich akceptację, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Pliki cookie, które wymagane są do procesów komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapisanie plików cookie leży w uzasadnionym interesie właściciela strony i służy umożliwieniu technicznie bezbłędnego i optymalnego udostępniania jego usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań w Internecie), są one w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych traktowane oddzielnie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przekazuje Są to:

  • typ i wersja przeglądarki internetowej
  • używany system operacyjny
  • odnośny adres URL
  • nazwa hosta komputera dostępowego
  • czas żądania serwera
  • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przed zawarciem umowy.

4. NARZĘDZIA DO ANALIZY I REKLAMA

Google Analytics

Ta strona wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej oferowanej przez Google Analytics. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku Państwa komputera i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie Google-Analytics następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analiza zachowań użytkownika leży w uzasadnionym interesie właściciela strony i pozwala zoptymalizować zarówno ofertę internetową, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z powyższym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa adres IP przed przekazaniem do USA zostaje skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela strony strony firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, opracowania raportów aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dla właściciela strony internetowej innych usług powiązanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz Internetu. Przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez zdefiniowanie stosownych ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Należy pamiętać, że rezygnacja z zapisu plików cookies może ewentualnie skutkować brakiem możliwości skorzystania z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych pozyskanych za pomocą plików cookies i dotyczących użycia przez Państwa strony internetowej (łącznie z adresem IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link: Spowoduje to zapisanie na komputerze plików cookie opt-out, które zapobiegną gromadzeniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na stornie internetowej: dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych związanych z zamówieniem

Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania danych związanych z zamówieniem i w kwestii użycia danych przez Google Analytics całkowicie stosujemy surowe wytyczne niemieckich instytucji zajmujących się ochroną danych.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona wykorzystuje funkcję cech demograficznych Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów, które zawierają informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklam Google dopasowanych pod względem zainteresowań oraz z dotyczących użytkowników danych pochodzących od innych usługodawców. Tych danych nie da się przyporządkować do żadnej konkretnej osoby. Tę funkcje można w każdej chwili dezaktywować w ustawieniach reklamy na koncie Google lub generalnie zabraniając gromadzenia danych przez Google Analytics, tak jak to zostało opisane w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Funkcja remarketingu Google Analytics

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje remarketingu Google Analytics w połączeniu z obejmującą wiele urządzeń funkcją od Google AdWords i Google DoubleClick. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia połączenie utworzonych przez Google Analytics Remarketing grup docelowych reklamy z obejmującą wiele urządzeń funkcją Google AdWords i Google DoubleClick. Dzięki temu spersonalizowane pod względem zainteresowań przekazy reklamowe, które dopasowano do Państwa potrzeb na podstawie wcześniejszych zachowań w Internecie na urządzeniu końcowym (np. komórce), mogą być wyświetlane także na innych urządzeniach końcowych (jak np. tablet lub komputer osobisty).

Jeśli wyrazili Państwo odpowiednią zgodę, Google połączy w tym celu historię Państwa przeglądarki z Państwa kontem Google. W ten sposób na każdym urządzeniu końcowym, na którym logowali się Państwo na swoje konto Google, mogą być prezentowane te same spersonalizowane przekazy reklamowe.

Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics zapisuje uwierzytelnione przez Google ID użytkownika, które tymczasowo łączy z danymi Google Analytics, aby zdefiniować i stworzyć grupy docelowe do wyświetlania reklam obejmującego wiele urządzeń.

Mogą Państwo na stałe sprzeciwić się takiemu obejmującemu wiele urządzeń remarketingowi/targetingowi, dezaktywując spersonalizowane reklamy w swoim koncie Google. Można tego dokonać, korzystając z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zestawienie zarejestrowanych danych na Państwa koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, której udzielają Państwo Google lub którą Państwo wycofują (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podczas procesów gromadzenia danych, które nie są zestawiane na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub sprzeciwili się ich łączeniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnione zainteresowanie wynika z tego, że właściciel strony internetowej korzysta ze zanonimizowanej analizy odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Więcej informacji oraz zapisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google pod niniejszym linkiem:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona internetowa wykorzystuje Google AdWords. AdWords to program reklamowy online Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”).

W ramach Google AdWords wykorzystujemy tzw. śledzenie konwersji. Jeśli klikną Państwo zamieszczone przez Google ogłoszenie, następuje zapisanie pliku cookie służącego do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje w komputerze użytkownika. Te pliki tracą swoja ważność po upływie 30 dni i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony na tej stronie internetowej, a ważność plików cookie jeszcze nie wygasła, to zarówno my, jak i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany do tej strony.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być monitorowane poprzez strony internetowe klientów AdWords. Uzyskane za pomocą konwersyjnych plików cookie informacje służą tworzeniu statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ogłoszenie i zostają przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymują oni żadnych informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na śledzenie, mogą się Państwo temu sprzeciwić, dezaktywując plik cookie do śledzenia konwersji od Google za pomocą odpowiednich ustawień użytkownika w swojej przeglądarce. Nie będą Państwo ujmowani w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie konwersyjnych plików cookie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analiza zachowań użytkownika leży w uzasadnionym interesie właściciela strony i pozwala zoptymalizować zarówno ofertę internetową, jak i reklamy.

Więcej informacji o Google AdWords i funkcji śledzenia konwersji Google można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała o użyciu plików cookie i zezwalała na ich użycie jedynie w pojedynczych przypadkach, aby możliwa była akceptacja plików cookie tylko w określonych przypadkach, lub aby całkowicie wykluczyć ich akceptację, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

5. Newsletter

CleverReach

Ta strona wykorzystuje CleverReach do wysyłania newsletterów. Usługodawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa pozwalająca na organizację wysyłki newslettera i jej analizę. Dane podane przez Państwa w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) są zapisywane na serwerze CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Przesyłane przez nas z pomocą CleverReach newslettery umożliwiają nam analizę zachowań odbiorców newsletterów. W tym przypadku można np. przeanalizować, jak wielu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem i jak często klikało link podany w newsletterze. Za pomocą tzw. śledzenia konwersji można oprócz tego przeanalizować, czy po kliknięciu linka w newsletterze następuje uprzednio zdefiniowana akcja (np. zakup produktu na naszej stronie). Więcej informacji dotyczących analizy danych przez newsletter CleverReach można znaleźć pod linkiem: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ta zgoda może zostać w każdej chwili odwołana poprzez rezygnację z newslettera. Legalność przebiegających do tej pory procesów przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez to odwołanie zgody.

Jeśli nie życzą sobie Państwo analizy przez CleverReach, muszą Państwo zrezygnować z newslettera. W tym celu w każdej wiadomości zawierającej newsletter umieszczamy odpowiedni link. Ponadto można zrezygnować z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane przekazane nam przez Państwa podczas zamawiania newslettera pozostają u nas zapisane do momentu rezygnacji z newslettera i następnie są usuwane zarówno z naszego serwera, jak i z serwera CleverReach. Dane, które zostały u nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail do celów członkostwa) pozostają w związku z powyższym nienaruszone.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez CleverReach można znaleźć tutaj: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy dot. przetwarzania danych związanych z zamówieniem

Zawarliśmy z CleverReach umowę dotyczącą przetwarzania danych związanych z zamówieniem i w kwestii użycia danych przez CleverReach całkowicie stosujemy surowe wytyczne niemieckich instytucji zajmujących się ochroną danych.

6. WTYCZKI I NARZĘDZIA

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki przynależących do stron Google takich jak YouTube. Właścicielem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych wyposażonych we wtyczkę YouTube stron, następuje połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informację, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Gdy zalogują się Państwo na swoim koncie YouTube, umożliwi to YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania w Internecie bezpośrednio do Państwa profilu osobistego. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Wykorzystanie YouTube leży w interesie odpowiedniej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych YouTube pod niniejszym linkiem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Ta strona z użyciem API wykorzystuje usługę mapy oferowana przez Google Maps. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Te informacje są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Usługodawca tej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na przekazywanie tych danych.

Użycie Google Maps jest konieczne do odpowiedniej prezentacji naszej oferty online i łatwiejszego odnalezienia podanych przez nas na stronie internetowej miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.